Dieseltankar

Eg leverar transporttankar til bensin/diesel, ADR godkjent transporttank i stål, container, div. pumper og filter m/meir.

Tankane er produsera i polyetylen plast, eit materiale som er slagfast, UV resistent, gjev minimal kondens, låg vekt, rustar ikkje og dermed unngår ein botnslam. Tankane er rotasjonsstøpte, ein produksjonsmetode som forebyggjer spenningar i materialet og som betyr mykje for holdbarheten.

God og rektig produktkvalitet sikrar mine kundar produkter som varar i mange, mange år utan bekymringar for uforutsette skader og uhell.


 

Mobil ADR dieseltank

Godkjente tanker

Når det skal transporteres drivstoff i tanker over 450 liter (for diesel) og 333 liter (for bensin), er det krav om mobile tankløsninger som er godkjent i henhold til ADR/RID-regelverket. Jeg har derfor enkeltveggede og dobbeltveggede ståltanker for dette formålet. Tankene er kubiske (firkantete) da dette er den optimale geometriske formen for optimal transport og lagring av tankene.

Fleksible løsninger

Tankene skreddersys kundens spesifikke behov og kan utstyres med pumper i mange varianter, filtersystemer for vann og partikler, nivåmåler, ekstra låsbare oppbevaringsrom, sertifisert løftekjetting, løftebøyle for skogsmaskin, og annet.

ADR regelverk

Minner om at det er krav om ADR kompetansebevis for sjåfører som skal frakte diesel i beholdere større enn 1000 liter og for bensin større enn 333 liter. En tank benevnes i ADR-regelverket som IBC eller mellomstor bulkkontainer.

 

Dieseltank dobbeltvegg

Morgendagens tankløsning

Dobbeltveggede dieseltanker i polyeten (PE) er framtidens løsning for stasjonær tankløsning, marginalt dyrere for kunden. Tankene har følgende store fordeler som sikrer optimal dieselhygiene:

De beste kondensegenskaper

PE som materiale har svært gode isolasjonsegenskaper. To vegger med stillestående luft imellom gir markedets beste egenskaper for å motvirke kondenseffekt på tanken. Vannabsorbsjonsfilter sørger i tillegg for kvalitetssikringen.

Ideelle løsninger

Dieselpumpe er montert på toppen av innertanken på innsiden av yttertanken. Som tankinstallasjonens mekaniske innretning er det optimalt å verne pumpa mot vær og vind. Mange brukere er lei av å måke pumper og fyllepistoler fri for løv, snø og is, og andre forurensninger som er med på å redusere pumpens levetid.

Tyverisikkerhet

Når luken er lukket og låst er pumpe, fylleslange og automatpistol ikke synlig fra utsiden. Tanken fremstår som en anonym sylindrisk emballasjeenhet. Tiltrekker mindre oppmerksomhet og er i tillegg lukket og låst.

Sikker for miljø

Dobbeltvegg gir dobbel fysisk barriere mellom drivstoffet og omgivelsene. Ytterveggen tilfredsstiller kravet om oppsamling, som vi opplever kommunene krever i økt utstrekning. Det sies i bransjen at man tror det vil være krav om dobbeltvegg om få år i alle områder. Jeg tilbyr godkjente dobbeltveggete PE-tanker i henhold til NS EN 13341-1. Tanken plasseres på et flatt, jevnt underlag og skal ikke flyttes med mindre tanken er helt tom.

 

Mobil PE dieseltank

Godkjente transporttanker

Våre transporttanker består av en serie mobile tanker for transport av diesel i størrelser 125 – 600 liter. Transporttanker under 450 liter er unntatt fra kravet om ADR-godkjenning jf. ADR/RID 2011 – 1.1.3.1 c

For pick-up og tilhenger

De største i serien er primært tiltenkt brukt på pick-up eller tilhenger. Disse er designet for utomhus oppbevaring og bruk og kan derfor ustyres med beskyttelseslokk. Disse tankene har blitt svært populære. Alternativet for kunden er ofte løsninger med fat eller kanner og dunker. En transporttank vil spare skuldre og rygg for store belastninger. I tillegg gir fylleslange og automatpistol renslige og raske fyllinger (eliminerer overfylling, tunge løft og dieselsøl!).

For varebil

De enkleste tankene i produktserien er små transporttanker for plassering inne i arbeidsbilen eller andre oppbevaringssteder skjermet for vær og vind. Dette er svært rimelige tankløsninger som gjør at alle kan ha renslig og hygienisk oppbevaring og fylling av diesel – nær sagt uansett hvor lite dieselvolum kunden har behov for å lagre eller transportere.

 

Pumpe og fylleutstyr

God teknologi

Jeg tilbyr et bredt produktspekter av moderne og driftssikre pumpeløsninger. Dieselpumper fra de enkleste 12 volt pumper til multibrukerløsninger for hundrevis av brukere og kjøretøy. Kan også levere pumper for biodiesel, olje, AdBlue, kjølevæske, vann og annet.

Driftssikre løsninger

Jeg representerer annerkjente europeiske produsenter som leverer god og kjent kvalitet til riktige priser.

 

Mobil bensintank

Trygge løsninger

Produktserien mobile bensintanker består av tanker i størrelse 120 – 1000 liter, produsert i PE og stål. Bensintanker mindre enn 333 liter kan alle transportere, men større tanker har krav om ADR kompetansebevis for sjåføren. Transporttanker under 450 liter er unntatt fra kravet om ADR-godkjenning jf. ADR/RID 2011 – 1.1.3.1 c

Praktisk og renslig

Ved fylling av bensin, er det en stor fordel å slippe å bruke bærbare kanner og dunker som medfører unødvendig bensinsøl, brannfare og forurensing. Tankene fylles enkelt på bensinstasjon og kan deretter transporteres dit det er behov for å fylle bensindrevet utstyr slik som; kjøretøy, båtmotorer, motorsykler, snøscootere, ATV’er, gressklippere, motorsager, snøfresere og annet utstyr.

 

Dieselhygiene

Krav til god dieselhygiene

Moderne forbrenningsmotorer og annen teknologi produseres med tanke på å utnytte energi med økende grad av effektivitet. Dette har medført at kravene til rent og homogent drivstoff (og brensel) er kraftig skjerpet. Risikoen for å pådra seg store følgeskader og formidable kostnader på dyrt maskinutstyr er stor tilstede. For å sikre seg mot dette bør man hygienisere og kvalitetssikre sine drivstoff og brensel. Ved å velge riktige tankløsninger og filtersystem for alle ledd i distribusjonskjeden, vil man ende opp med rent produkt i siste ledd. Jeg tilbyr filtersystemer for vannabsorpsjon, vannutskilling og ulike grader av partikkelfiltrering.

Moderne teknologi

Jeg leverer også utstyr til prøvetaking, kvalitetstesting og testing av forekomst av f.eks vann på drivstofftanker.

 

Flexitank

Kundespesifikke løsninger

Flexitanker leveres som enkeltveggede eller dobbeltveggede lagringstanker i polyeten (PE). Jeg leverer kundespesifikke løsninger og utstyrer tankene med ønsket tanktilbehør fra et vidt omspennende leverandørnettverk. Tankene kan for eksempel brukes til olje, diesel, parafin, vann, kjemikalier, saltlake eller andre lagringsmedium.

 

AdBlue tank og utstyr

Først på markedet

Moderne dieselmotorer bruker AdBlue i stadig større omfang og volum. Innen transport, landbruk, bygg og anlegg er det et økende behov for moderne AdBlue tankløsninger

Ulike behov

Produktspekteret omfatter transportable og stasjonære tankløsninger, enkelt- eller dobbeltveggede, med muligheter for isolasjon og tilført varme. Pumper og fylleutstyr tilpasses kundens individuelle behov.